İnternetten Satış Vergilendirme ile İlgili Bilmeniz Gerekenler

image
image
image
image
image
image
image
image
image
İnternetten Satış Vergilendirme ile İlgili Bilmeniz Gerekenler

Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’nde vergilendirme konusu ile ilgili genel bir özet geçmek sonra e-ticarette vergilendirmeye geçmek daha doğru olacaktır. Ülkemizdeki tüccar kişiler sattıkları mal ve hizmetlerden kazanç sağladıklarında gelir vergisine tabidirler. Yine aynı şekilde şirketlerde Kurumlar vergisinde tabidirler.

Gelir ve Kurumlar vergisinin dışında, satılan ürüne, yapılan işin çeşitliliğine göre aylık KDV, aylık veya üç aylık muhtasar, yine 3 aylık dönemleri kapsayacak şekilde Geçici vergi mükelleflerin sorumluluğundadır.  Vergi yükümlülüklerini yerine getirmek mükelleflerin yasal sorumluluğudur.  E-ticarette vergilendirme konusuna şimdi gelecek olursak, e-ticaret yapan tüccarlar hangi vergilerin mükellefi olacaklardır?
 
İlk olarak vergi mükellefi olmanız gerekmektedir. Home Office de çalışsanız, şirket merkez adresiniz bir işyeri de olsa, şahıs firması da sermaye şirketi olarak da e-ticaret faaliyetinde bulunsanız yine de vergi mükellefi olmak zorundasınız.

Satılan ürün için e- fatura düzenlenmelidir. E-Fatura düzenlenmesi yasal bir zorunluluktur, e-Fatura düzenlemeyen mükellefler vergi kaçırma cezası ile karşı karşıya gelirler. Düzenlenen e- fatura da mükellef KDV sorumluluğunun ilk adımını atmış olur. Daha sonra e- faturadaki KDV tutarı beyanname ile bildirilir ve ödemesi yapıldıktan sonra mükellefin KDV sorumluluğu faturanın tarihindeki ay itibari ile bitmiş olur.

E-ticaret faaliyetleriniz doğrultusunda sizle birlikte çalışan en az bir personeliniz var ise, muhtasar beyanname ile o personelin gelir vergisini maliye bakanlığına bildirip ödemekte sizin yasal sorumluluğunuzdur.

Adınıza tahakkuk etmiş (ödenecek hale gelmiş) vergileri zamanında ödemelisiniz, zamanında ödenmeyen vergilere gecikme faizi uygulanır.  Eğer ödemediğiniz vergiler birikmiş ve belli bir noktaya gelmiş ise, gelir idaresi başkanlığı firmanızı incelemeye alabilir.

Firmanızın faaliyetlerini kayda geçirip, düzenleyip, vergi sorumluluklarınızı yerine getirmenizi sağlayacak bir muhasebe bürosu ya da mali müşavir ile çalışmanız gerekir. Mali müşavirler, firmanızın e-ticaret faaliyetlerini muhasebe standartlarını uygun bir şekilde kayda alıp, sizin adınıza mükellefi olduğunuz tüm beyannameleri düzenleyeceklerdir.  Mali müşavirlerin olası hataları sonucu, firmanız da aynı şekilde ve oranda vergi dairesine karşı sorumludur. Mümkünse müşavirinizden her ay sonu ayrıntılı raporlar isteyebilirsiniz.

Resmî Gazetede yayımlanan düzenleye göre 01.01.2021 tarihi itibari ile esnaf muaflığı şartlarını taşıyan e- ticaret mükellefleri gelir vergisinden muaf olacaklardır. Esnaf muaflığından yararlanmak isteyen e-ticaret mükellefiyet şartları şunlardır.

1.Evden kendi ürünlerini üretenler, işyeri olmayan, sanayi tipi veya seri üretim yapmayan e- ticaret mükellefleri gelir vergisinden muaf tutulacak yani esnaf muaflığı kazanmış olacaklardır.

2.Dışarıdan işçi çalıştırılmamalıdır. 

3.Yıllık hasılat tutarı, o yıl içinde uygulanacak olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamalıdır. Bu kural sadece bir ürün için geçerli değildir. Birden fazla ürünün satışı yapılıyor ise toplam hasılat rakamının belirlenen kriteri geçmemesi gerekir.

4.Ürünler, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanların ürünlerini sattıkları kermes veya panayırlarda satılmamalıdır.

5.Esnaf muaflığından yararlanmak isteyen e- ticaret mükellefleri gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamalıdırlar.

Vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen e–ticaret mükellefleri, esnaf muafiyet belgesi almalı ve bir ticari banka hesabı açtırmalıdırlar. Tahsilatların bu ticari banka hesabı kanalı ile yapılması gerekir. Bankalar çalışanı olmayan e-ticaret mükelleflerine 0,04, çalışanı olan e- ticaret mükelleflerinden 0,02 gelir vergisi kesintisi yapacaklardır.

E-ticaret faaliyeti ile yapılan ihracatlar da 0,50 oranında kazanç istinası uygulanacaktır. Bu uygulamadan yararlanmak isteyen e-ticaret mükellefleri ürünlerini, ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) ile ihraç etmek zorundadır.